,,Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej. Ci, co żyją miłością, widzą głębiej. Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle".
Czym jest wiara? Czy ja jestem naprawdę człowiekiem wierzącym? Jak odróżnić wierzącego od niewierzącego? Niech pomocą w odpowiedzi na te pytania będą poniższe refleksje.

1. WIARA JEST PATRZENIEM NA ŚWIAT OCZAMI BOGA

Poprzez wiarę zaczynamy patrzeć na otaczający nas świat, na wszystkie spotykające nas wydarzenia, oczami Boga. Wiara pozwala nam dostrzec, że wszystko, co dzieje się wokół nas, nie dzieje się mocą człowieka. To poprzez wiarę uczymy się patrzeć na wydarzenia wokół nas jako na wyraz woli Bożej. Każda chwila Twojego życia przeniknięta jest obecnością Boga.

Masz problemy domowe. Możesz się zamartwiać, możesz się zniechęcić i załamać, możesz dać się wciągnąć w kłótnie rodzinne, nienawiść, brak przebaczenia. Jeśli tak będzie, uczucia, które będziesz żywił do bliskich, zniszczą najpierw Ciebie.

Ale możesz na to spojrzeć oczyma wiary. Sytuacja ta może być dla Ciebie okazją do uświęcenia. Będziesz musiał nauczyć się przebaczać, przyjąć z miłością tych, którzy może Ciebie ranią, nauczyć się patrzeć na nich tak, jak patrzy Jezus. To bardzo trudne zadanie, ale jest to okazja do Twego wzrostu w wierze, do wzrostu Twojej miłości. Jeżeli będziesz patrzał oczami wiary, dostrzeżesz w tej sytuacji dla siebie łaskę Bożą.

            2. WIARA JEST PRZYLGNIĘCIEM DO JEZUSA

Wiara to nie tylko patrzenie oczyma Boga. Wiara powinna być także przylgnięciem do Jezusa. Przylgnięcie do Jezusa musi stać się twoją odpowiedzią na bezgraniczną, szaloną miłość Jezusa do Ciebie. Odpowiedź ta zawsze będzie połączona z ryzykiem, ale Jezus oczekuje byś przylgnął od Niego bez pytania o szczegóły, chce byś powiedział swoje TAK - jak Maryja, bez zbędnego dociekania, z pełnym zaufaniem. Twoje przylgniecie do Chrystusa nie będzie możliwe bez oderwania się od tego, co może cię zniewalać.

Apostołowie, by pójść za Jezusem, musieli zostawić wszystko. Wybór Jezusa jako Pana swego życia zakłada zgodę na to, by on sam nas kształtował i oczyszczał ze zbędnych przywiązań. „ Nikt nie może bowiem Panom służyć przeciw” [Mt 6,24] Jest dwóch Panów- Bóg i Mamona. Trzeciego nie ma. Tak mówi Ewangelia.

 Jeżeli trzymasz z jednym, to drugim wzgardzisz, jeśli kochasz jednego, drugiego nienawidzisz. Innej możliwości nie ma. Ewangelia jest bardzo radykalna. Jeśli mówimy, że żyjemy Ewangelią, nasze życie musi być również radykalne.


3. WIARA JEST OPARCIEM SIĘ NA JEZUSIE

Wiara jest nie tylko przylgnięciem do Jezusa jako jedynego Pana, ale jest także oparciem się wyłącznie na Nim. Każdy człowiek ma prawo do zaspokojenia swojej potrzeby bezpieczeństwa. Jest to jedna z najbardziej podstawowych potrzeb. Brak bezpieczeństwa powoduje lęk.

W naszym życiu nieustannie budujemy sobie całe systemy zabezpieczeń. Mogą to być pieniądze, choćby najskromniejsze. Może to być drugi człowiek. Wszystkie nasze zabezpieczenia są ludzkie, a więc niedoskonałe, często nas zawodzą.

Zawodzi Cię ktoś, kto był do tej pory Twoim autorytetem. Jest Ci na pewno ciężko, źle, wali się świat, ale to również może być łaską, jeśli uczy Cię to, że Twoim oparciem może być tylko Bóg.

4. WIARA JEST UZNANIEM WŁASNEJ BEZRADNOŚCI.

W świetle wiary uczymy się dostrzegać własną bezradność, uczymy się oczekiwać wszystkiego od Boga. "Błogosławieni ubodzy w duchu". Na tyle wierzysz, na ile jesteś ubogi w duchu. Nie chodzi tu o ubóstwo materialne.

 Człowiek ubogi duchem to człowiek ogołocony z pewności siebie (ale nie człowiek niepewny) to ktoś, kto wie, że nie może liczyć na samego siebie. Jeśli czujesz się silny, jeśli sądzisz, że sam sobie ze wszystkim dasz radę, nie dajesz szansy na rozwój swojej wiary. Św. Paweł usłyszał "moc w słabości się doskonali". Tylko wtedy gdy odczujesz swą ludzką słabość, gdy wszystko wymyka ci się z rąk, możesz stanąć przed Bogiem i powiedzieć- "Panie, ja już dalej nie mogę, teraz działaj Ty".
,,Owocem ciszy jest modlitwa.
Owocem modlitwy jest wiara.
Owocem wiary jest miłość.
Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój".

,,Człowiek bez wiary jest jak podróżny bez celu,jak ktoś kto walczy bez nadziei na zwycięstwo".

,,Wiara to zrobienie pierwszego kroku,gdy nie masz nawet pewności,że następne stopnie drabiny istnieją".
,,Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła.
Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość.
Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło... Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć".
Darmowe strony internetowe dla każdego